خدمتی متفاوت از جنس تکنولوژی به روز دنیا که می تواند نقطه تمایز شما با سایر رقبا باشد. تکنولوژی که امروزه می توان برای پیشبرد اهداف فروش بیشتر از آن به سادگی استفاده کرد.

امروزه که در دست هر فرد جوان، پیر، کودک و… یک تلفن همراه هوشمند وجود دارد، پتانسیل افزایش فروش و خدمات بهتر امکان پذیر شده است. دیگر نیازی به داشتن عینک های بزرگ برای استفاده از این تکنولوژی نیست. تیم دیان می تواند با توجه به

صنف و رسته کاری شما بهترین خدمات مربوط به واقعیت مجازی یا VR و همچنین واقعیت افزوده یا همان AR را در اختیار شما قرار دهد تا با استفاده از امکانات بیشمار این تکنولوژی هم در بخش CRM و هم در بخش افزایش فروش شما در کنار شما باشد.

خانهفروشگاهعلاقه مندی هاحساب کاربری
جستجو